Ji’oota sadan darbanitti meeshaaleen waraanaa gosa adda addaa 351 fi rasaasni kuma 87,483 qabame.

OBN.Sad.15,2012- Naannolee baha Itiyoophiyaa keessatti ji’oota sadan darbanitti meeshaaleen waraanaa gosa adda addaa 351 fi rasaasni kuma 87,483 akka qabame himame.

Konfiransii naannooleee ollaa baha Itiyoophiyaa yeroo 5ffaaf Adaamaatti taa’amaa jiru irratti gabaasni raawwii hojii ji’a sadii dhiyaate.

Akka gabaasni dhiyaate agarsisutti ji’oota sadan darbanitti naannolee baha Itiyoophiyaa keessatti, Bireeniin 1 rasaasa 1,066 waliin, kilaashiin 218 rasaasa 77,802 waliin, shuguxiin 114 rasaasa 131 waliin, meeshaan waranaa  duubatti hafaan 12 rasaasa 8,484 waliinifi Boobbiin harkaa 6 qabameera.

Kontirobaandiin wal-qabatees konkolaattoonni meeshaalee kontirobaandii fe’an 103, Gaalli meeshaalee kontirobaandii fe’e 17 fi shishaan qanqalloo 150 ta’u to’annaa seeraa jala ooleera.

Kanamalees maallaqni biyyoota alaa karaa seeran alaan daddabarfamaa otoo jiruu Doolaarri Ameerikaa 376,000, Yuuroon 11,900, Riyaalli Saawudi arabiyaa 59,000 fi maallaqni sobaa 50,000 akkasumas warqiin kg 5 qabameera.

Baqqalaa Irreetu gabaase.

Facebook Comments