Koreen Hojii Raawwachistuu ADWUI Danbii Paartii walitti makamerratti marii’achuun akka ragga’uuf gara Mana Maree ADWUI tti qajeelche

Koreen Hojii Raawwachistuu ADWUI

Koreen Hojii Raawwachistuu ADWUI Danbii Paartii walitti makamerratti marii’achuun akka ragga’uuf gara Mana Maree ADWUI tti qajeelche.

Koreen Hojii Raawwachistuu ADWUI Danbii Paartii walitti makamerratti marii’achuun akka ragga’uuf gara Mana Maree ADWUI tti akka qajeelfamu murteesseera.
Guyyoota sadan dabran mariirraa kan ture Koreen Hojii Raawwachistuu ADWUI dhimmota gurguddoo sadi raggaasisuun isaa ibsameera.

Haaluma kanaan,Walitti makamuun Paartichaa hirmaachisaa,kan hunda of keessatti hammatee akkasumas hawaasa hunda gara fuulduratti kan tarkaanfachisu, sagantaa paartichaarratti marii’achuun raggaasiseera.

Kana malees, danbii paartichaa raggaasisuun gara Mana Mareetti akka qajeelfamuuf murteessuusaa odeefannoon Fuula Feesbuukii Minisira Muummee Dr.Abiyyi Ahimadirraa arganne ni hubachiisa.

Facebook Comments