Liigiin Biyyaaleessaa Hararii Paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse.

Liigiin Biyyaaleessaa Hararii

Liigiin Biyyaaleessaa Hararii Paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse.

Liigiin Biyyaaleessaa Hararii yaa’ii idilee 11ffaa taa’een Paartii Bahaadhinaatti makamuuf murteesseera.

Yaa’ichi walitti makamuu ADWUI fi paartilee deeggartootaa dabalatee, dhimmoota adda addaa irratti kan marii’ate yoo tahu,oolmaa isaa kaleessaatiin sagantaa fi dambii Paartii Badhaadhinarratti akkasumas hojimaataa fi gurmaa’insarratti mari’ateera.

Haaluma kanaan yaadi Paartii Badhaadhinaatti makamuuf dhiyaate sagalee guutuudhaan raggaafameera.

Facebook Comments