Maaraatoonii Kooriyaa Kibbaa Si’oulitti fiigameen Shifarraa Araddoo, kan Beejiing  ammoo Suutumee Asaffaa injifatan.

Maaraatoonii Kooriyaa Kibbaa Si'oulitti fiigameen Shifarraa Araddoo, kan Beejiing  ammoo Suutumee Asaffaa injifatan.

Maaraatoonii Kooriyaa Kibbaa Si’oulitti fiigameen Shifarraa Araddoo, kan Beejiing  ammoo Suutumee Asaffaa injifatan.

Maaraatoonii Kooriyaa Kibbaa Si’oulitti fiigameen Shifarraa Araddoo riikardii bakkichaa fooyyessuun injifate.

Atileet Shifarraan riikardii bakkichaa bara 2012 atleetiin Keeniyaa Jamsi Kiwaambaayi sa’aa 2 daqiiqaa 05 fi sekondii 50’n xumure sekondii 18n fooyyessun injifate.

Shifarraan injifachuusaatiin Doolaara Ameerikaa kuma 50 argate.

Itiyoophiyaamaa Alamuu Baqqalaafi Caalaa Bayyanaa 2ffaafi 3ffaa Taarikuu Baqqalaa ammoo 6ffaa xummuran.

IAAF’n sadarkaan warqii kan kennameef Maaraatoonii Beezhiingi morkii dubartootaan Suutumee Asaffaa injifatteetti.

Atleetiin ganna 24 Suutumeen fageennicha Sa’aatii 2 daq 23 fi sekondii 31’n xumuruun sa’aatii fooyya’aa dhuunfaashee galmeessiste.

Maaraatoonii Beezhiinig kana dhiiraan Atleetiin Keeniyaa Kipko’ich Kisoriyo riikardii bakkichaa bara 2013 Taaddasaa Tolaan qabame fooyyessuun injifate.

Facebook Comments