Paakeejiin sagantaa fayyaa bu’uraa kan marsaa 2ffaa ifa ta’e.

Ministeerri Eegumsa fayyaa federalaa paakeejii sagantaa fayyaa bu’uraa kan marsaa 2ffaa ifa godheera.

Ministeerri Eegumsa fayyaa federalaa paakeejii sagantaa fayyaa bu’uraa kan marsaa 2ffaa ifa godheera.

Paakeejiin sagantaa fayyaa bu’uraa kan marsaa 2ffaa har’a ifa ta’e kun waliigahiinsa fayyaa biyyattii fooyyessuudhaan tajaajila hawaasni argatu daran guddisa jedhan Ministirri Eegumsa fayyaa federalaa Dr.Amiir Amaan.

Kanamalees lammiileen baasii xiqqaadhaan tajaajila fayyaa akka argataniif isaan gargaara jedhan.

Paakeejiin Sagantaa Fayyaa kun paakeejiiwwan Ekisteenshinii Fayyaa fi sagantaawwan biroo dabalatee qorachuun, ji’oota jahan dhufan keessatti tiraanisfoormeeshinii fayyaa qophaa’uuf galtee ta’as jedhame.

Paakeejiin Sagantaa Fayyaa amma hojiirra ooluuf jedhu kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2030 tti tura jedhame. Sagantaaleen Fayyaa kanaan dura hojiirra oolaa turan fayyaa hawaasaa fooyyeessaniiru.

Itiyoophiyaan biyyoota galmoota misoomaa galmaan gahuuf mallatteessan keessaa ishee tokkodha. Maddi –T.O.I

Facebook Comments