Paartiin Dimokraatawaa Amaaraa yaa’ii ariifachiisaasaa har’a waaree boodatti taa’a jedhameera.

ADP n yaa'ii ariifachiisaasaa har'a waaree boodatti taa'a jedhameera.

Paartiin Dimokraatawaa Amaaraa yaa’ii ariifachiisaasaa har’a waaree boodatti taa’a jedhameera.

Yaa’iin ariifachiisaa kunis har’aa fi booru galma walga’ii Mana Maree Naannichaatti ni taa’ama jedhameera.

Yaa’icharratti akka hirmaatan kan waamichi dhiyaatef miseensota yaa’ii waliigalaa sagaleedhan hirmaataniifi.

Kallattii Mana Maree ADWUIn kaa’ameen seera ittiin bulmaataa, sagantaa, hojimaataa fi gurmii Paartii Badhaadhinaarratti murtee dabarsuun ni raggaasisaan eegama.

Facebook Comments