Qaamoolee injifannoo argamee duubatti deebisuuf carraaqaa jiran ofirraa qolachuun tokkumaa Oromoo cimsu qabnaa

Qaamoolee injifannoo argamee duubatti deebisuuf carraaqaa jiran ofirraa qolachuun

 

Qaamoolee injifannoo argamee duubatti deebisuuf carraaqaa jiran ofirraa qolachuun tokkumaa Oromoo cimsu qabnaa jedhan jiraattonni Godina Shawaa Kaabaa Aanaalee garagaraa.

Aanaalee Godina Shawaa Kaabaa13 fi magaalaa tokko kessattii mariin nageenyaa haala yeroo irrattii xiyeffate taa’ameera.
Jiraatonnii aanaa Warra Jaarso, Kuyyu, Fichee fi Giraar Jaarsoo dubbisnee tokko tokkoos qaamoolee itti karorsanii kaayyoon hirira mormii magaaloota Oromiyaa garagaraaa kessattii adeemsifame osoo bekkamuu hiriricha bifa walitti bu’insa amantaa fi sabaa fakkessuf yaalan irrattii motummaan tarkaanfi eegalee cimsee itti fufu qaba jedhaniru.

Hawaasnii ,qeerroni fi qarreenis gocha kana balaaleffachun cinaattii fuldurattis dubbi jiru madaalaa adeemutu barbaachisaa, diinaaf karra saaqunis hin barbaachisu jedhaniru.

Qaamolee Oromoo qoqoduun injifannoo argamee nuharkaa fudhachuf hojjataa jira irraa of eggachun tokkumaa keenyaa jabessu qabnaas jedhaniru.

Wal-ajjessuni fi walqoqodun imala biyyattin eegalte dubattii waan harkisuf sabaa fi sablammoota waliin ta’un jijirama egallee ceesisu qabnaa jedhameera.

Biniyaam Boggaalaatu gabaase.

Facebook Comments