‘’Sab-daneessummaa fi amantii hooggannu irratti gahee Abbootii amantaa fi hawaasaa’’ mata duree jedhun koonfiraasiin nageenyaa fi misoomaa Magaalaa Adaamaatti taa’amaa jira.

OBN Onk. 26,2012- ‘’Sab-daneessummaa fi amantii hooggannu irratti gahee Abbootii amantaa fi hawaasaa’’ mata duree jedhun koonfiraasiin nageenyaa fi misoomaa Magaalaa Adaamaatti taa’amaa jira.

Koonfiraasii kana Mana Maree Dhaabbilee Amantaa Itiyoophiyaa fi Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti Sagantaa Misoomaa(UNDP )tu qopheesse.

Koonfiraasii kanaan heeddumina sabaa fi amantii hooggannu akkaataa itti danda’amuu fi hoogganamaa jiru irratti ni mari’atama jedhame eeggama.

Nageenyaa waaraa fiduu irratti barsiifanni amantiilee maal akka jedhu irrattis hubannoon ni uumama jedhameera.

Deetaa Ministira Nageenyaa aadde Almaaz Mokonnin,Naannoon Oromiyaa heddumina sabaa fi amantaa of keessatti qabdu tahuushee agarsistuu Itoophiyyuumaati jedhaniru.

Dhaabbileen amantaa nagaa buusuu keessattii gaheesaani akka bahaniif konfaransii qophaa’ee tahuu kan himan ammoo Barreessa mana Maree Dhaabbilee Amantaa Naannoo Oromiyaa Qasiis Taagal Taaddalaati.

Koonfiraasii kanaratti bakka bu’oonni fi dursitoonni amantiilee garaagaraa godinaalee fi Magaaloota Oromiyaarraa hirmaataa jiru.Anwaar Jamaalitu gabaase.

Facebook Comments