Shaampiyyoonsi Liigiin Awurooppaa galgala kanas itti fufun taphoota 8 kessumeessaa.

Shaampiyyoonsi Liigiin Awurooppaa

Shaampiyyoonsi Liigiin Awurooppaa galgala kanas itti fufun taphoota 8 kessumeessaa.

Ramaddii E’tti hanga H’tti taphoonni ramaddii 5ffaa Shaampiyyoons Liigii Awurooppaa ni taphatamu.

Kananis ramaddii E’ttin dursan ramaddicha Livaarpuul Anfiliditti morkiin Naapoolii waliin tapahatu xiyyeffanoo argatera.

Shaampiyoniin Awurooppaa Livarpuul kilaba ,Naapooliin injifannan sadarkaa 1ffaan gara marsaa itti aanutti darbusaa mirkaneeffata.

Livaarpuul qabxii 9,Naapooliin ammoo 8 walitti qabachuun waliin morkatu., Dorgommii kanaan ala ta’usaa kan mirkaneffate Genk Red Bull Salzburg waliin taphata.

Ramaddii F’tin ammoo Nuu Kaampitti Barseloonaa Boorshiyaa Doortimuud Slavia Prague Inter Miilan waliin taphatu.
Zenit Petersburg Liyoon, RB Leipzig Benfica waliin ramaddii G’tiin waliin morkatu.

Ramaddii xumura H’tiin ammoo gareen Firank Lampardin durfamu Cheelsiin gara Ispeen imalun morkiin Vaaleensiyaa waliintaphatan ni eegama.

Kilabooni lachanu qabxii walfakkataa 7 walitti qabachun waliin taphachun isaanii taphichi xiyyeffanoo akka argatu taasiseera.
BBC

Facebook Comments