Waajjirri Mana maree Qindeessaa Hirmaannaa uummataa Ijaarsa Hidha Haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa miidiyaaleef ibsa kenneera.

Waajjirri Mana maree Qindeessaa Hirmaannaa uummataa Ijaarsa Hidha Haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa miidiyaaleef ibsa kenneera.

Waajjirri Mana maree Qindeessaa Hirmaannaa uummataa Ijaarsa Hidha Haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa miidiyaaleef ibsa kenneera.

Ijarsa hidhichaa fi akkaataa guutiinsa bishaaniirratti yaadni gama Ijiptiin dhihaachaa jiru, akkaataa faayidaa Itiyoophiyaarratti dhiibbaa tokkollee hingeessifneen mariin tekinikaa akka itti fufu ta’eera.

Kuttannoo hidha kana xumuruuf gama Itiyoophiyaatiin yeroo dhiyoo asitti mul’achaa jirutu Ijipiti yaada ijaarsa hidha kanaaf danqaa ta’u akka dhiyeessitu ishee taasise, jedhe manni marichaa yaada gaazexessitootaaf kennameen.

Yaadni kun lammiilee Itiyoophiyaa keessattis xiiqii horeera.
Bara kana kurmaana tokkoffaatti hirmaannaa uummataa qofa irraa birriin miiliyoona100 fi miliyoona 68 fi kuma 900 ol walitti qabameera.

Ejjannoo gama Itiyoophiyaan jiru hirmaannaa cimsanii hidha kana xumuruu akka ta’etu ibsame.

Qaamni sadaffaan kamuu mariif gidduu akka seenuuf fedhiin gama Ijiptiin jiru cimaa ta’us, Itiyoophiyaan ragaa saayinsaawaa hayyoota biyyattii hirmaachise qabattee marii tekinikaa itti fufti jedhameera.

Leensaa Baqqalaatu gabaase.

 

Facebook Comments