Dr.Abiyyi daandii asphaaltii Jimmaa hanga Shawaa lixaatti fulla'u km 94 hojii Isaa eegalchiisan.

Daandiin birrii biil.2.26 hojjetamuufi jedhame.

Dr.Abiyyi daandii Asphaaltii Jimmaa hanga Shawaa lixaatti fulla'u km 94 hojii Isaa eegalchiisan.

OBN Mudde 18, 2012 – Ministirri Muummee gaaffii Yeroo dheeraa uummata Jimmaa kan ta’e daandii guddaa Jimmaa jireen maasaraa Abbaa jifaar irraa darbuun Liimmuu kossaarran hanga Shawaa lixaatti fulla’u km 94 Jimmaa Saqqaa Atinaangoo Gudar Ijaarsa Isaa eegalchiisan.


Daandiin kun hanga gudaritti km183 kan dheeratu yoo ta’u, Buna Jimmaa fi naannoo ishee karaa gabaaban yeroo muraasa keessatti dhiyeessuf kan kan hojjetamu waan ta’eef, waggaa 4 keessatti xumurama.
Daandii kana Kaampanii biyyaa Chaayinaa TCJ jedhamutu birrii Biil 2.26 hojjeta jedhame.
Waan kanaan dura waggoottan kurnaan darban hin arganne, Muummichi ministeeraa Aantuummaa Uummataaf qaban hojiin agarsiisaa jiru.
Lixni Oromiyaa diinagdee guddaa qabeenyaa Uumamaa kan akka Bunaa, dammaa, beelladaa, saliixa, midhaan hedduu osoo qabduu waaggoottan darbaan hanqina bu’uuralee misoomaatin gabaa giddu-galeessaa irraa qoqqobamaa turte.
Mootummaan Federaalaa fi Naannoo Oromiyaa kana hubachuun bara kana Pirojeektii daandii 18 carraa kennuun hojiitti galee jira.
Kootii Tarrafaatu gabaase.

Facebook Comments