Finfinneetti Sadaasa 29 kabajama

Guyyaa ayyaana Saboota,Sablammootaa fi Ummatootaa Oromiyaa Finfinneetti Sadaasa 29 kabajamu ilaalchisuun magaalaa Adaamaatti Simpooziyamiin gaggeefamaa jira.

Guyyaa ayyaana Saboota,Sablammootaa fi Ummatootaa Oromiyaa Finfinneetti Sadaasa 29 kabajamu ilaalchisuun magaalaa Adaamaatti Simpooziyamiin gaggeefamaa jira.

Siympooziyamiin kun mata duree ‘’Tokkummaan Keenya Nageenya waaraa fi guddina Olaanaaf’’ jedhuun raawwatamaa jira.

Simpooziyamii kanaratti Af-Yaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, mirgaa fi walqixummaa sabootaa fi sablammotaa iratti hojiin hojjeetamu cimee itti fufa jedhan.

Simopooziyamii kanaratti Abbootiin Gadaa,Haadhooliin siinqee,maanguddonni,abbootiin amantaa ,qeerroo fi qaamooleen hawaasaa gara garaa argamaniiru.

Guyyaa ayyaana Saboota,sabalammootaa fi Ummatottaa Itiyoophiyaa barana marsaa 14ffaaf Finfinneetti kabajamu Mootummaa Naanoo Oromiyaatu qopheessa.

Facebook Comments