Godina Iluu Abbaa Booritti Irreechi Malkaa Soor Sirna bareedaan kabajamuun himame.

Irreechi Malkaa Soor

Godina Iluu Abbaa Booritti Irreechi Malkaa Soor Sirna bareedaan kabajamuun himame.

Ayyaanni Irreecha Malkaa Soor ganamaan abbaa Malkaan erga eebbifamee booda sirni Irreeffannaa jalqabame.

Irreeffattonnis eebba Abbootii Gadaa erga fudhatanii booda Irreeffannaan sirna ho’aan gaggeeffamee jira.

Irreeffattonni Irreecha Malkaa Soor nageenya keenya cimsuufi tokkummaa keenyas jabeessuuf Oromoon akkuma waaqa isaa waliin kadhate, waaqa dukkana gara ifaatti nu baase waliin galateeffanne tokkummaa keenya irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jedhan.

Irreechi kan nagaa, jaalalaa fi tokkummaati. Duudhaa kana gocha qabatamaatti sirnaan jijjiiruu qabnas jedhan.

Godinichatti Irreechi Malkaa Soor erga jalqabamee tokkummaan keenya cimee jira. Kanaaf Irreechi Irree keenya mallattoo nagaatis jedhan.

Abbaan Gadaa Iluu Abbaa Boor Kaliifaa Shoonoo Irreechi kan galatooti.

Tibba ganni darbee birraan bari’u ja’a Sadaasaa keessa gosa Tummeetiin kabajama.

Irreechi Oromoof Irree isaa fi tokkummaa isaati. Qeerroo fi Qarreenis gamtaadhaan tokkummaa isaanii cimsuudhaan Irreechi kabajamuus himan.

Lijaalam Abarraatu gabaase.

Facebook Comments