Jilli hoogganaa Humna qilleensaa Itiyoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Yilmaa Mardaasaan durfamu, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa daawwate

Humni qilleensaa yuunivarsiitii Adaamaa waliin hojjechuufi jedhame

Jilli hoogganaa Humna qilleensaa Itiyoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Yilmaa Mardaasaan durfamu, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa daawwate

Jilli hoogganaa Humna qilleensaa Itiyoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Yilmaa Mardaasaan durfamu, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa daawwate.

Daawwannaa kanaanis, jilli kun, laabiraatooriwwan, ICT, meeshaalee laabiraatorii Saayinsii, Terminaala yaalii, STI, Paarkii qorannoo, Istaadiyeemii fi dormii barattootaa daawwate.

Gama biraanis, pireezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr.Lammii Guutaa Yuunivarsiitiin isaanii Humna qilleensaa hojiiwwan gama teeknooloojiin jiran irratti waliin hojjechuu akka qabu ibsaniiru.

Hojiiwwan Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa hojjechaa jiruu fi mul’ata isaa Kan jedhu jila Humna qilleensaaf ibsaniiru.

Kana malees Birgaader Jeneraaal Yilmaan paarkii qorannoo yuunivarsiitichaa eebbisan.

Birgaader Jeneraaal Yilmaan, barattoota Saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifama kanneen dandeetti addaa qaban 60ta’an waliin mari’atan.

Marichaan  barattoonni kunniin dandeetti isaanii akka gabbifataniif humni qilleensaa Itiyoophiyaa gargaaruuf qophiidhaa jedhan.

Habtaamuu Saamu’eeltu gabaase

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments