Ijaarsa daandii asfaaltii

OBN Sad,25,2012-Daandiin Ispaaltii birrii biliyoona 6.1’n hojjetamuuf akka ta’e Abbaan Taayitaa Daandii Itiyoophiyaa beeksisaa.

Daandiin Ispaaltii birrii biliyoona 6.1’n hojjetamuuf akka ta’e Abbaan Taayitaa Daandii Itiyoophiyaa beeksisaa.


Akka abbaan taayitichaa beeksisetti daandiiwwan kun 4 yoota’an dheerina KM 299 kan qanbanidha.
Walii galteen kun guyyaa har’aa qaama ijaaru fi abbaa taayitichaa waliin mallatteeffama jedhameera.
Kana malees balaa tiraafikaa hir’isuuf ijaarsi bu’uuraalee misoomaa maal ta’uu akka qabu irratti hojjettoota abbaa taayitichaatiin ibsi ni kennama jedhameera.

Daandiiwwan kanneen keessaa Goodee-Qallaaffoo hanga Feriferii fi Addalleedhaa hanga Giraawwaa keessatti argamu jechuun Dhaabbanni Pireesi Itiyoophiyaa beeksisee jira.

Facebook Comments