Yeroon kun yeroo Itiyoophiyaa haaraa itti ijaarru jedhan ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad.

“Jibbii fi wal-goomachuun hafuu qaba” Dr.Abiyyi

Yeroon kun yeroo Itiyoophiyaa haaraa itti ijaarru jedhan ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad.

OBN.Sad.28,2012 – Yeroon kun yeroo Itiyoophiyaa haaraa itti ijaarru jedhan ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad.

Simpooziyeemii Ayyaana Saboota, Sab-lammoota fi Ummattoota Itiyoophiyaa sababeeffachuun Finfinneetti qophaa’e irratti Dr.Abiyyi ergaa gurguddoo dabarsan.

Yeroo kanatti Itiyoophiyaanoonni yoo walii tumsan biyya badhaate uumuun ni danda’ama jedhan.

Wal-danda’uu fi wal-kabajuun yoo jiraate biyya dimokiraatawaa taates uumuun akka danda’amu dubbatan.

Jibbaa fi wal-goomachuu amma saboota gidduu jiru xiqqeessuunis murteessaa ta’uu hubachiisan.

Saboonni, sab-lammoonni fi ummattoonni Itiyoophiyaa rakkoo dhaadhessuu caala, waan gaarii walii irratti xiyyeeffachuudhaan, rakkoolee jiran immoo furaa deemuu akka qaban ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad kan hubachiisan.

Rakkoon amma jiru biyyattii gara hiyyummaa fi boodatti hafummaatti yoo geese malee, faayidaa tokkollee hin qabu jedhan.

Imala Badhaadhinaa fi Dimokiraasii Itiyoophiyaan jalqabde fiixaan baasuuf, Raayyaan ittisa biyyaa ergama isaa sirnaan bahachuu akka qabu Dr.Abiyyi Ahimad ergaa dabarsan.

Facebook Comments