midhaan lafa heektaara miil.6 irraa

Hanga ammaatti midhaan lafa heektaara miil.6 irraa walitti qabamuusaa, Ministeerri Qonnaa hime.

Hanga ammaatti midhaan lafa heektaara miil.6 irraa walitti qabamuusaa, Ministeerri Qonnaa hime.

Midhaan walitti qabame kun lafa misoome keessaa harka 50 akka ta’e ministirichi beeksiseera.

Akka EBC’n gabaasetti Torbaan lamaan darban kaasee roobni yeroo malee roobu midhaa akka hin balleessine tumsa qaamolee gara garaa hirmaachiseen walitti qabamaa jiraachuus himameera.

Akka raagni haala qilleensaa mul’isutti roobni yeroo malee roobu kun itti fufuu danda’a.

Kana waan ta’eef hawaasni hundi qindoominaan omisha ga’e walitti qabuu qabaas dhaamameera.

Facebook Comments