Pireezidaantiin haaraa Koomiishinii Gamtaa Awurooppaa Itiyoophiyaa daawwachuufi

''Akkitti badhaasa Miidhagduu Addunyaa 'Miss World' jedhanif kaadhimaman loogii qaba ... kuni jaarraa 21ffaa keessatti fudhatama hin qabu.''

Pireezdaantiin koomiishinichaa Ursuullaa Voon Deer Leeyen daawwii hojiitif Jimaata dhuftu yeroo jalqabaaf Itiyoophiyaa ni galu jedhame.

Daawwiin isaanii Itiyoophiyaa kun biyyoota Gamtaa Awurooppatiin ala kan jalqabaati.

Turmaata isaanitiin pireezdaanti Saahilawarq Zawdee, Ministira Muummee Dr Abiyyi Ahimad, hoggansa mootummaa biroo waliin ni mari’atu jedhameet eegama.

Dura taa’aa Koomiishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahaammat waliinis walarganii ni mari’atu jedhameera.

Facebook Comments