Ameerikaatti gargaaraa barreessaan Dhimmoota Afrikaa Tiboor Naagii Itiyoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 5 daawwachuufi

barreessaan Dhimmoota Afrikaa Tiboor Naagii

Ameerikaatti gargaaraa barreessaan Dhimmoota Afrikaa Tiboor Naagii Itiyoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 5 daawwachuufi jedehame.

Tiboor Naagii Jimaata dhufurraa eegalee Itiyoophiyaa,Giddu gala Rippabliika Afrikaa,Keeniyaa,Sudaan Kibbaa fi Sudaan ni daawwatu jedhameera.

Akka gabaasa FBC tti, daawwaannaa kanaan bulchiinsa gaarii fi dimookraasii cimsuu,malaamaltummaa ittisuu,nageenya buusuu fi invastimantii babaldhisuu fi cimsuuratti ni mar’iiatama jedhameera.

Facebook Comments