Ayyaana Kataraa fi Cuuphaa boruu fi iftan kabajamu nagayaa fi tasgabiin akka kabajamuuf qohiin xumuramusaa Waajjirri Bulchinsaa fi Nageenyaa Magaalaa Adaamaa beeksiise.

Ayyaana Kataraa fi Cuuphaa

Ayyaana Kataraa fi Cuuphaa boruu fi iftan kabajamu nagayaa fi tasgabiin akka kabajamuuf qohiin xumuramusaa Waajjirri Bulchinsaa fi Nageenyaa Magaalaa Adaamaa beeksiise.

Itti gaafatamaan Waajjira Bulchinsaa fi Nageenyaa Magaalaa Adaamaa, obboo Obaad Juunaa OBN tti akka himanitti,ayyaana kataraa fi cuuphaa nagyaa fi tasqabbiin kabajuuf qaamooleen nageenyaa magaalaa Adaamaa qophii xumuraniiru.

Ayyaana ummataa nagayaan kabajuuf dursaan ummataa, abbootii amantaa fi maangudoota waliin qindoofne qophii gahaa goneerra jedhan obbo Obaad.

Ummanni Ayyaanoota kanniin wayita kabaju, nageenyaa isaaf dhimmamuu qaba kan jedhan obbo Obaad, wayita rakkoo nageenyaa arguu fi shakkutti dafee qaamoolee nageenyaaf eeruu kennu qabas jedhan.

Umannii akku barameetti nagaya isaa qaamoolee nageenyaa isaa walii tikfachuun ayyaanichi rakkoo tokko malee tasgabbiin akka xumuramuuf hunduu tumsuu qabas jechuun dhaamaniiru. Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments