Ayyaanni Kataraafi Cuuphaan rakkoo nageenyaa malee akka kabajamaniif qophiin taasifamuusaa Poolisiin beeksise

OBN Amajjii 7, 2012 – Ayyaanni Kataraafi Cuuphaan rakkoo nageenyaa malee akka kabajamaniif qophiin taasifamuusaa Komiishiniin Poolisii Finfinnee beeksise.

Komishinarri Ittaanaa Ittisa Yakkaafi Balaa Tiraafikaa komishinichaa Zalaalam Mangisteen, ayyaanichi nagayaan akka kabajamu Komiishinii Poolisii Oromiyaafi Federaalaa waliin qindoominaan kan hojjetamu ta’uu ibsaniiru.

Komiishinichi baatiiwwan jaha darbanitti daddabarsa meeshaa waraanaafi maallaqa seeran alaa, kontiroobaandii, weerara lafaafi yakka bu’uuraalee misoomaarratti raawwatamu adda baasuun ittisuufi to’achuuf, shakkamtoota seeratti dhiyeessera jedhan.

Weerara lafaa ittisuuf hojii qindoominaa hojjetameen lafa kaaree meetira kuma 60 gara baankii lafaatti deebisuun, manneen seeran alaa kuma 10 diiguun seera kabachiisun danda’ameera.

Saamicha konkolaataafi kan biroo waliin walqabatee baatii kana keessa yakkoonni 438 raawwatamanii, shakkamtoota 523 adda baasuun, 396 to’annaa jala oolchun danda’ameera.127 ammoo to’annaa jala oolchuuf hojjetamaa jira jedhaniiru.
FBCtu gabaase.

Facebook Comments