Barattoota kuma 35 ol yuunvarsiitiiwwanii gadi dhiisanii bahan deebisuuf hojjetamaa jira

OBN Amajjii 7, 2012 – Barattoota kuma 35 ol yuunvarsiitiiwwanii gadi dhiisanii bahan deebisuuf hojjetamaa jira.

Barattoota kuma 35 ol yuunvarsiitiiwwanii gadi dhiisanii bahan deebisuuf hojjechaa jiraachuu Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo beeksise.

Yuunvarsiitiiwwan keessatti nageenyi dhabamuun walqabatee barattoonni kumni 35 ol gadi dhiisanii bahuu isaanii ministeerichi ifoomsera.

Ministeerichi guyyaa har’aa dhimmoota nageenya yuunvarsiitiiwwanii ilaalchisee qaamolee garagaraa waliin marii fi gamaaggama gaggeessaa jira.

Bakka bu’oonni ummataa, miseensoonni yuunvarsiitii fi Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoorraa walitti babba’an yuunvarsiitiiwwan rakkoo nageenyaa qaban 22 daawwachuun gabaasa dhiyeessaniiru.

Qorannoon koreen yuunvarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti gaggeessaa ture % 85 bu’aa qabeessa ta’uu ministirri Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Piroofeesar Hiiruut Waldamaariyaam ibsaniiru.

Rakkoo nageenyaa uumamaniin walqabatee dhaabbilee barnoota olaanoo garagaraa keessatti tarkaanfiin fudhatamuu isaas ibsaniiru.

Dhaabbilee barnootaa kanneen tasgabbeessuuf yuunvarsiitiiwwan 22 keessa kan turan barattoota 640 ol, barsiisoota 40 fi hojjettoota bulchiinsaa 240 ol irratti tarkaanfiin garagaraa fudhatamuu isaa ragaan ministeerichaarraa argame ni mul’isa.

Facebook Comments