Diinagdeen ummata fayyadamaa taasisuuf mootummaan xiyyeeffannoon akka hojjetu beeksise.

Diinagdeen ummata

Diinagdeen ummata fayyadamaa taasisuuf mootummaan xiyyeeffannoon akka hojjetu beeksise.

Mootummaan naannoo Oromiyaa raawwii hojii sekteroota naannichaa tibba kana galma waajjira pireezidaantii naannichaatti qoratee jira.

Dhimma kana ilaalchisuun raawwiin sektera diinagdee maal akka fakkaatuu fi hanqinoota mudatan furuuf kallattii kaa’ame ilaalchisee sadarkaa pireezidaantii itti aantutti hoggantuu kilaastera diinagdee Aadde Caaltuu Saanii,Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Itti fayyadama lafa Oromiyaa Dr.Milkeessaa Miidhagaa, Hog/I/A/Biiroo Intarpiraayizoota fi Indaastirii Oromiyaa Obbo Geetachoo Galataa waliin OBN turtii taasisee jira.

Misooma magaalaa fi manneenii,Invastimentii,galii fi daldala ammayyaa uumuuf hojiin hojjetame jajjabeessaa ta’us hojiin caaluu waan hafuuf hawaasni hirmaannaa isaa cimsuu akka qabudha Aadde Caaltuun kan dhaaman.

Lafa baadiyyaa safaruurratti hojiin gaariin hojjetamus lafa magaalaa galmeessuurratti kiraasassabdummaa mul’atuun wal-qabatee rakkoo guddaan akka ture ammoo Dr.Milkeessaan himaniiru.

Lafa al-seerummaa jalaa baasuuf weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaarratti koreen olaanaan sadarkaa naannoo hundaa’ee waan jiruuf xiyyeeffannoon irratti hojjechuuf kallattii kaa’eera mootummaan jedhan, Dr.Milkeessaan.

Carraa hojii dargaggootaaf bal’inaan uumuuf yeroo itti aanu keessa akka hojjetamu ammoo Obbo Geetachoon himaniiru.

Marii addaa dhimma kanarratti qophaa’e sagantaa keenya galgala har’a keessatti qabannee siniif dhiyaannaa, daawwadha.Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments