Dulli Hoji Qabenya Umamaa Sadarkaa Godina Shawaa Kaabaattii Aanaalee Hidhabuu Aboote Fi Dagamitti Egalame.

Dulli Hoji Qabenya Umamaa Sadarkaa Godina Shawaa Kaabaattii

Dulli Hoji Qabenya Umamaa Sadarkaa Godina Shawaa Kaabaattii Aanaalee Hidhabuu Aboote Fi Dagamitti Egalame.

Dula Hojii Qabenya Umamaa Kanaan Sululawwan dhibba fi 67 keessatti lafti heektaara Kuma 94ttu misoma Jedhamera.

Dula Hoji Qabenya Umamaa Kanas Hogganaa Itti Aanaa Biiro Qonnaa Fi Qabebya umamaa Oromiyaa Obbo Indaalkaachoo Tafaritu egalsise.

Jilli Kun aanaa Hidhabuu Abootetti Hoji Misoma Jallisi hojjatme daawwatera.

Ammahaa Geetachootu gabaase.

Facebook Comments