Godina Arsii magaalaa Hurutaatti daandiin keessa keessaa hojjatamuu isaatiin rakkoon kanaan dura sababa hanqina daandiitiin nu mudachaa ture nuuf furame jedhan jiraattonni.

Godina Arsii magaalaa Hurutaatti daandiin keessa keessaa

Godina Arsii magaalaa Hurutaatti daandiin keessa keessaa hojjatamuu isaatiin rakkoon kanaan dura sababa hanqina daandiitiin nu mudachaa ture nuuf furame jedhan jiraattonni.

Bulchiinsi magaalaa Hurutaa baasii birrii miliyoona sadii oliin daandii keessa keessaa dhagaa koobilii kiloo meetiraa 3 daandii cirrachaa kiloo meetira 2.5 tahu akkaasumas bo’oo lolaa walakkeessa bara 2011 hojjachuu eegale xumursiisuun tajaajila akka kennu taasiseera.

Bara kanas baasii birrii miliyoona jahaan daandii keessa keessaa dhagaa koobilii fi cirrachaa hojjachiisuuf caalbaasii baasuun ijaarsa eegalchiisuuf qophiin xumuramusaa isaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hurutaa Obbo Tasfaayee Taaddasaa kan himan.

Jiraattonni Magaalichaas daandiin keessa keessaa hojjatame rakkoo kanaan dura isaan mudachaa ture kan fureef tahuu himaniiru.

Ijaarsa hojii daandii magaalicha keessatti hojjatamaa jiruun hojII dhabdoonni 50 oli carraa hojii argachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera.

Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments