Godina Gujiitti barattoonni qormaata Biyyaaleessaa fi kan daree bara kanaa qabxii gaarii galmeessuuf sirnaan qorachaa jirra jedhan.

Godina Gujiitti barattoonni qormaata

Godina Gujiitti barattoonni qormaata Biyyaaleessaa fi kan daree bara kanaa qabxii gaarii galmeessuuf sirnaan qorachaa jirra jedhan.

Godina Gujiitti barattoonni sardakaa 2ffaa fi Qophaa’inaa qormaata Biyyooleessaa fi kan daree bara kanaa qabxii gaarii galmeessuuf barnoota isaaniif kennamaa jiru sirnaan hordofuun walii isaanis wal deeggeraa jiraachuu himan.

Akka baratoonni kuniin jedhanitti hanqinni daree barnootaa fi hanqinni kitaabaa nu mudachaa waan jiruuf mootummaan nuuf furuu qaba jechuun gaafataniiru.

Itti Gaafatamaan waajjira Barnootaa Godina Gujii Obbo Nagaash Bullaallaa akka jedhanitti; sababa baayina barattootaa waggaa dha gara waggaatti dabalaa dhufeen hanqinni daree barnootaa mudachaa jira,rakkoo kana furuuf hirmaannaa ummataa fi deeggersa abbootii qabeenyaa akkasumas baajata mootummaan furuuf hojjatamaa jiraachuu ibsaniiru.

Akka godinichatti Hanqina gama kitaabaan jiru furuuf Biiroo Barnootaa Oromiyaa waliin hojii hojjatameen Kitaabni kumi 22 maxxanfamee aanaalee dhaqabee jira,bakka hanqinni kitaabaa ammas muldhatu qorannaan adda baasuun irratti hojjatamaa jiraachuu obbo Nagaash himanii jiru.

Akka Obbo Nagaash jedhanitti; barsiisoonnii fi hooggansi manneen barnootaa deeggersa barbaachisu barattootaaf kennaa waan jiraniif qormaata biyyoolleessaa bara kana kennamu barattoonni godinichaa qabxii gaarii akka galmeessan ni eegama jedhan.

Godina Gujiitti barattoonni kumni 500 ol barnoota isaanii barachaa jiraachuu ragaan arganne ni muldhisa.

Jiksaa Takleetu gabaase.

Facebook Comments