Hojii Waldaa Misooma Oromiyaa milkeessuu keessatti OBN gahee guddaa bahaa jiraachusaa Waldaan Misooma Oromiyaa beeksise

Hojii Waldaa Misooma Oromiyaa

Hojii Waldaa Misooma Oromiyaa milkeessuu keessatti OBN gahee guddaa bahaa jiraachusaa Waldaan Misooma Oromiyaa beeksise.

Daareektarri Olaanaan WMO, Obbo Dajanee Itichaa akka jedhanitti Waldaan Misooma Oromiyaa hojii karoorfate galamaan gahuu keessatti gaheen OBN olaanaadha jedhan.

OBN hojii Waldaa Misooma Oromiyaa beeksisuu fi barsiisuuf tattaaffii itti jiru cimsuu qabas jedhan obbo Dajaneen.

Obbo Bojaa Gabbisaa,Daareektarri itti aanaan OBN hojii WMO caalatti beeksisuuf tumsi waldichaaf godhamu akka cimuuf,ammas walqabanne tumsa olaanaan waliin hojjeenna jedhan.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments