Hookkara Magaalaa Hararitti mudateen walqabatee shakkamtoonni 87 too’ataman

OBN Amajjii 18, 2012 – Hookkara Magaalaa Hararitti mudateen walqabatee shakkamtoonni 87 too’ataman.

Magaalaa Hararitti Ayyaana Cuuphaarratti hookkara mudateen walqabatee shakkamtoonni 87 too’annoo jala oolaniiru.

Hogganaan Biiroo Nageenya Mootummaa Naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaa ibsa kennaniin rakkoo nageenyaa torbee darbe mudateen lubbuu namaafi qabeenyaarra miidhaan ga’uu himaniiru.

Akka gabaasa FBCtti rakkinicha kan uumaan qaamolee kaayyoo siyaasa dhokataa qabaniidha jedhaniiru.

Rakkina uumameen lubbuun namaa 1 yoo darbu namoota 7 irra miidhaan qaqqabuu ragaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Harariirra arganne ni muldhisa.

Dabalataniisa gamoowwan 11 irraa fuullewwaniifi meeshaaleen yoo caccabu gamoo 2, konkolaataan 2 fi konkolaattoota Bajaajii abbaa miila sadii 4 ibiddaan gubachuu himaniiru.

Sochii mootumman naannichaa olaantummaa seeraa kabachiisuufi nageenya lammiilee eegsisuuf taasiseen shakkamtoota 87 to’annoo jala yoo oolchu kanneen keessa shakkamtoonni 63 dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jiraachuu hoggantichi hubachiisaniiru.

Yeroo ammaa kana nageenyi bu’uu kan kaasaan hoggantichi, Abbootii Gadaa, Jaarsolii Biyyaa, Abbootii Amantaa, dargaggoota waliin mari’achuun hojiin nageenya naannichaa eeguu hojjetama jira jedhaniiru.

Facebook Comments