Itiyoophiyaatti guyyaatti balaa tiraafikaan namoonni 13 lubbuu isaanii akka dhaban ibsame

OBN Amajjii 5, 2012 – Itiyoophiyaatti guyyaatti balaa tiraafikaan namoonni 13 lubbuu isaanii akka dhaban Ministeerri Geejjibaa ibseera.

Akka gabaasa EBCtti nageenya daandii biyyattii ilaalchisee Koomishinii Diinagdee Afriikaatti Ministeerri Geejjibaafi qooda fudhattoota damichaa mari’ataa jiru.

Qorannoon maricharratti dhiyaateen Itiyoophiyaa keessatti guyyaatti balaa tiraafikaan namoonni 13 lubbuu isaanii akka dhaban Ministeerri Geejjibaa ibseera.

Balaa kanaaf akka sababaatti seera konkolaachistummaa eeguu dhabuufi daandiin lafa deemtotaa mijaataa ta’uu dhabuu isaati.

Qorannichi akka mul’isutti yeroo irraa gara yerootti Itiyoophiyaatti balaan tiraafikaa dabalaa jira.

Facebook Comments