Jawaar Mahaammad ifatti kaardii fudhachuun miseensa paartii KFO ta’uu isaanii mirkaneessan.

Jawaar kaardii fudhate

Jawaar Mahaammad ifatti kaardii fudhachuun miseensa paartii KFO ta’uu isaanii mirkaneessan.

OBN Mudde 25,2012 – Xiinxalaan Siyaasaa obbo Jawaar Mahaammad har’a sagantaa Caffee Aannaniitti qophaa’e irratti argamuun ifatti kaardii fudhachuun miseensa paartii KFO ta’uu isaanii mirkaneessan.

Obbo jawaar Paartilee Oromoo jiran keessaa KFO filachuu odoo hin taane, paartii tokko jalatti gurma’uun, qabsoo Oromoo caalatti finiinsuufi jedhan.

Filannoo bara 2012 kana irratti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu jedhan obbo Jawaar.
Oromoo jidduudhaa miirri wal jibbiinsaa baduu akka qabus obbo Jawaar dhaamaniiru.
ce’uumsa biyyattiin keessa jirtu, eeguu fi ceesisuun akka barbaachisus hubachiisan.

Ummannis Paartii jaalatuu fi itti amane filachuu akka qabu dhaaman.

Itiyoophiyaa keessatti sirna federalizimii dhugaa ijaaruuf akka ta’es dubbatan.

Facebook Comments