Kitaabni seenaa jireenya Oromoo irratti fuulleffate eebbifamuufi.

Kitaabni seenaa jireenya Oromoo irratti fuulleffate eebbifamuufi.

 

OBN Amajji 07,2012- Kitaabni mata duree”Eenyu siin jedhu” Ogeessa Aveeshinii Injinar Lalisaa Bantiin barraa’e Amajjii 10 bara 2012 Hoteela Iliillii Intaranashinaalitti eebbifama.

Injinar Lalisaan biyya Ameerikaa Daalas Teeksaasitti buufata xiyyaaraa ‘South West’ keessa hojjeta.

Kitaaba isaa seenaa jireenya Oromoo irratti fuulleffachuun akka barreesse himeera.

Namni Biyyarraa fagaatus ogummaa barbaade keessa hojjetus, sabaa isaaf waan danda’uun gumaachuu akka danda’u dubbate.

Teeknooloojiin Aveeshinii yeroo gara yerootti guddachaa akka jiruu fi daandiin Xiyyaara Itiyoophiyaas kana faana tarkaanfachaa akka jiru dhimma ogummaa isaaniin walqabsiisuun himeera.

Teeknooloojiin Aveeshinii haala mijataa imaltootaaf uumuu fi sa’a dheeraa bobaa’aa qusachuun imaluun yeroo gara yerootti akka fooyyaa’aa jirus ibsee jira.

Damee Geejjibaa keessaa Xiyyaara irra balaan gahuus geejjiboota biroo faana yeroo wal-bira qabamu xiqqaa akka ta’es himaniiru. Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments