Lammilee kuma 734 fi 226f carraan hojii ummameera jedhame.

Lammilee kuma 734 fi 226f carraan hojii

Lammilee kuma 734 fi 226f carraan hojii ummameera jedhame.

Bara Bajata 2012 ji’oota ja’an dabranitti hojii idilee fi pirojeektoota mootummaa keessatti lammilee kuma 734 fi 226 f carraan hojii ummamuusaa, Ejansiin Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa Federaalaa beeksise.

Gorsaan Daareektara Ejansichaa, Obbo Assaffaa Farradaa Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatti akka himanitti bara bajatichaatti lammilee miiliyoona 108f carra hojii uumuuf karoorfamee,ji’oota ja’an dabranitti lammilee kuma 734 fi 226f carraan hojii yeroo ummameera.

Lammiilee carraa argatan kanneen keessaa kuma 59 fi 834 eebbifamtoota Yunvarsitii fi teeknikaa fi oggummaati jedhameera.

Ejansichi daldala,maanifaakcharingii,ijaarsafi qonna magaalaatiin lammileef carra hojii uumeera jedhe.

Lammilee carraan hojii ummameefis Intarpiraayizootaa fi mootummaan deeggarsi godhamaafi jira jedhameera.

 

Facebook Comments