Ministeerri Nageenyaa Hoggantootaa fi Komishinaroota Nageenyaa fi Bulchiinsa Naannoolee waliin mari’ate

OBN Amajjii 7, 2012 – Ministeerri Nageenyaa Hoggantootaa fi Komishinaroota Nageenyaa fi Bulchiinsa Naannoolee waliin mari’ate.

Ministeerri Nageenyaa Hoggantootaa fi Komishinaroota Nageenyaa fi Bulchiinsa Naannoolee waliin maanuwaalii raawwachiisa gorsaa garee bilisaa fi sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltumma biyyaalessarratti marii taasiseera.

Ministirri Ministeera Nageenyaa aadde Mufariyaat Kaamil gareen gorsaa bilisaa hawaasa gidduudha kan filataman ta’uu ibsaniiru.

Garichi yakka dursanii ittisuurratti tajaajila poolisii laachuu akka danda’uu fi poolisii waliin ta’uun qindoominaan tajaajila hawaasaa qulqulluu fi bilisa ta’e ni laata jedhaniiru.

Saganta tajaajila tola ooltumma biyyaalessaa irrattis mari’atameera.

Saganticha eegalchiisuuf qaamoolee dhimmi ilaallatuuf hojii hubannoo uumuurraa eegalee hojiilee hedduun hojjetamu ibsameera.

Hojii barbaaddoonni koollejjii fi yuunvaarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbifamanii qaama sagantichaa ta’uuf galmaa’aniiru.
Haata’uutii, aanoolee tokko tokkotti hanqina odeeffannoorra ka’uun akkataa barbaaddameen galmee gaggeessuun hin danda’amne jedhameera.

Naannooleen rakkoo kana furuun adeemsa galmee saffisiisuu akka qaban dubbatamuu isaa ragaan ministeericharraa argame ni mul’isa.

Facebook Comments