Ministiroonni Dhimma Alaa biyyoota sadeenii Ameerikaatti mari’achaa jiru

OBN Amajjii 5, 2012 – Ministiroonni Dhimma Alaa Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti waa’ee Hidha Guddicha Haaromsaarratti Ameerikaatti mari’achaa jiru.

Ministiroonni kunneen beellama kanaan dura qabatan irratti hundaa’uun Ameerikaa Waashiingitanitti walarguun mari’achaa jiru.

Akka gabaasa FBCtti maricharratti ministiroonni bishaanii biyyoota sadanii hirmaachaa kan jiran yammuu ta’u, bakka buutonni mootummaa Ameerikaa fi Baankii Idil Addunyaa taajjabdummaan argamaniiru.

Marichaanis akkaataa guutiinsa bishaanii Hidha Guddicha Haaromsaarratti mari’achuun kallattii gara fuulduraa ni kaa’uun eegama.

Facebook Comments