Ministirri Muummee itti aanaan Dammaqaa Makonniin Ministiira Muummee Ingliiz Booris Joonsan waliin hariiroo biyyoota lameenii irratti mari’atan.

Ministirri Muummee itti aanaan Dammaqaa Makonniin

Ministirri Muummee itti aanaan Dammaqaa Makonniin Ministiira Muummee Ingliiz Booris Joonsan waliin hariiroo biyyoota lameenii irratti mari’atan.

Angaa’oonni kunneen walitti dhufeenya Itiyoophiyaa fi Ingliiz gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan hojjeetan tahu waliigalaniiru.

Masaraa Beekingahaamitti afeerraa irbaata godhameen, Ministirrii Muummee itti aanaan Dammaqaa Makonniin Mootii Wiliyaam waliin walarguun mari’ataniiru.

Mootiin Wiliyaamis Itiyoophiyaa akka daawwatan Ministirrii Muummee itti aanaan Dammaqaa Makonniin afeerraa dhiyeessaniifiru .

Facebook Comments