Miseensoonni Manni Maree Bakka bu’oota Ummataa manneen murtii federaalaarratti daawanna tasaa gochaa jiru.

 Miseensoonni Manni Maree Bakka bu'oota Ummataa manneen murtii federaalaarratti

Miseensoonni Manni Maree Bakka bu’oota Ummataa manneen murtii federaalaarratti daawanna tasaa gochaa jiru.

Miseensoonni Koree Dhaabbii Dhimmoota seeraa, Haqaa fi dimookraasii guyoota 4f dawwaannaa godhan kun mana murtii shari’aa dabalatee, manneen murtii sadarkaa 1ffaa,olaanaa fi waliigalaa kan ilaalatuudha jedhame.

kaayyoon daawwannaa kanaas, manneen murtii haqa dhugoomsuu fi tajaajila kennurratti haala irra jiran xinxaluuf tahu, walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa, obbo Haduush Azanaawu dubbataniiru.

Facebook Comments