Obbo Girmaa Guutamaa dareektara olaanaa OMN ta’uun muudaman

OBN Muddee 23, 2012 – Rogeessiifi xiinxalaan siyaasaa Girmaa Guutamaa dareektara olaanaa OMN ta’uun muudaman.

Jawaar Mohaammad KFO’tti makamuu hordofuun rogeessiifi xiinxalaan siyaasaa Girmaa Guutamaa dareektara olaanaa OMN ta’uun muudamaniiru.

“Amma bifa idilee ta’een itti dabalame malee, maatiidhuma OMN ture,” kan jedhu Obbo Girmaan, gaaffii boordiin OMN dhiyeesseef simatee dareektara olaanaa OMN akka ta’e himeera.

Qophii Gaaddisa Raaba-Doorii qabsoo siyaasaa waggoota darban adeemsifamaa ture keessatti dhiibbaa guddaa fideera ittiin jedhu bu’ureessuu irraa eegalee waggoota shanan darban maatii OMN ture jedha Girmaan. Kun miidiyaa kana hogganuu akka isa dandeesisu dubbata.

Jijjiiramni siyaasaa biyya Itiyoophiyaa keessatti akka dhufu miidiyaalee shoora olaanaa taphatan keessaa adda dure kan ta’e OMN, waggoota dheeraaf Jawaar Mohaammadiin hogganamaa ture.

Maallaqa uummatarraa funaanamuun kan hundaa’ee fi ammas hojjetaa jiru miidiyaan kun bulchiinsa mootummaa Itiyoophiyaa kan duran tureen yeroo adda addaa ugguramaa ture.

Darbees hogganaa isaa waliin shororkeessummaan hanga himatamuu gaheera.

Miidiyaan kun rakkoolee kana hunda dabree sadarkaa har’aa akka gahuuf beekamtii fi gahumsi dhuunfaa Jawaar Mohaammad qooda olaanaa akka qabu yaada namoota hedduuti.

OMN miidiyaa seena qabeessa kan jedhu Obbo Girmaan, amma dura waliin hojjetaa turuuttis ta’e amma hogganuuf hiree argachuutti gammachuu guddaa qabaachuu hima.

Itti fufiinsaan miidiyaan kun fedhiifi faayidaa Oromoo ol baasee akka dubbatu waan danda’u akka hojjetus hima. Dameelee OMN bakka adda addaatti banaman jabeessee hojiitti galchuuf karoora qaba jedhe jechuun BBCn gabaaseera.

Facebook Comments