Piroojektoonni Invastimantii 560 abbootii qabeenyaa biyyaa keessaa fi alaatiin raawwachusaanii Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa beeksise

Piroojektoonni Invastimantii 560

Waggoottan shanan darbanitti Piroojektoonni Invastimantii 560 abbootii qabeenyaa biyyaa keessaa fi alaatiin raawwachusaanii Komishiniin Invastimantii Itiyoophiyaa beeksise.

Daareektarri Qunnamtii Ummataa komishinichaa obbo Makonniin Hayiluu akka ibsanitti abbootiin qabeenyaa biyya alaa,abbootii qabeenyaa biyyaa keessa waliin waltumsuun hariiroo cimaan hojjechaa jiru jedhan.

Waltumsuun waliin hojeechuun kun ammoo, hojii invastimantii si’eessuu fi guddina itti fufiinsa qabu dhugoomsuuf faayidaa qaba jedhan.

Kana malees oomishitoonni biyya keessa humna godhachuun teeknoolojii fooya’aatti fayyadamuun rakkoo gabaa qaban furuun sadarkaa idil- addunyaatti dorgoomtoota akka tahaniif gumaacha jedhan obbo Makonnin.

Facebook Comments