Raawwiin Hojii kurmaana 2ffaa Seektaroota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Qoratamaa jira.

Raawwiin Hojii kurmaana 2ffaa

Waajjirri pireezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa kilaastaroota Baadiyyaa,Magaalaa,Hawaasummaa,Hordoffii fi deeggarsaa fi Hordoffii pirojaktootaa duraa duubaan dhiyaatu dhaggeeffatee kallattii kaa’uuf taa’eera.

Waltajjii kana irratti Pireezdaantii itti aanaan Mootummmaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa argamuun gabaasa kilaastarotaa dhaggeeffachaa jiru.

Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments