Namichi biyya alaan isin geessa, achitti hojjettanii yeroo gabaabaa keessatti duroomtu jechuun ijoollee 7 Aanaa Cooraa Magaalaa Abdallaa irra fuudhee Somaalee naannoo laga Daankaaritti gate hidhaa cimaa waggaa 18 fi birri kuma 12n adabame.

Himatamaan Jaabir Hasan bara 2011 Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Cooraa Magaalaa Abdallaa irra Ijoollee umriin isaanii waggaa 13-16 ta’an shamarran 1 fi dhiiroota 6 biyya alaan isin geessa achitti hojjettanii dureessa beekamaa taatu jechuun torban 2f erga sosobee birri akka isaan walitti qabatan taasisee.

Kanaan boodas halkaniin gara Magaalaa Finfinneetti fuudhee deeme. Achirraas gara Magaalaa Dirreedhaawaatti geejibsiisuun himatamaan maqaan isaa nama Abdulbasiix Yimaam jedhamutti dabarse.

Abdulbasiixs daa’imman kana qabachuun gara naannoo somaaleetti imala eegale. Somaalee naannoo laga Daankaar jedhamu akkuma ga’aniin maatii ijoolleetti bilbiluun birri ani isiniin jedhu ergaa, kan hin ergine yoo ta’e daa’imman keessan dhumuu isaaniti jechuun maatii doorsisee bilbilaan daa’imman isaanii waliin Wal quunnamsiisee.
Maatinis adaraa daa’imman keenya nuuf eegii birri amma siif galchina jechuun hamma gaafatamaan galchuuf eyyemamoo ta’uu ibsaniifi.
Abdulbasiixis lakkoofsa akkawanti ergeef.

Maatiin daa’imman kanneenis walitti birrii kuma 60 galchaniifi .

Abdulbasiix erga birricha harka isaa galfatee booda ijoolle kana bakkee onaarratti bineensaaf dhiise nan dhufa asumatti na eegaa jedhee harkaa miliqe.

Ijoollen kunis halkan 7 fi guyyaa 7 walitti deemuun gara Magaalaa Dirree Dhaawaatti debi’ani.

wanta irra ga’ees qaama seeraatti himatan.

Abbaan Alangaas Federaalaas bakka bu’iinsa Abbaa Alangaa Naannoo Ormiyaatiif kenne.

Abban Alangaa Oromiyaas dhimma kana akka qulquleessuuf bakka bu’iinsaan Waajjira Abbaa alangaa Godina Buunnoo Beddelleetiif kennee, bu’uruma kanaan waajjirri Abbaa Alangaas qorannoo gaggeesseen himatamtoota kanneen irratti ragaa namaa fi barreeffamaa irratti funaanuun gosa yakkaa 6n himata itti bane.

Bu’uruma kanaan Manni Murtii Olaanaa Godina Buunnoo Beddellee dhaddacha gaafa guyyaa 06,06,2012 ooleen himatamaa Abdulbasiix Yimaamiin hidhaa cimaa waggaa 18 fi birri kuma 12 yemmuu adabu, himatamaan Jaabir Hasan ammaaf seera jalaa miliqee jira.

Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments