Boordiin Filannoo Loogoo Haarawa ifa godhe.

Boordiin Filannoo Loogoo Haarawa ifa godhe.

Boordiin Filannoo Loogoo Haarawa ifa godhe.

Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa loogoo isaa haarawa ifa godheera.

Konfiransiin dhimmamtoota filannoos gaggeeffamaa jira.

Boordichis wayituma kana loogoosaa haarawa ifa godheera.

Facebook Comments