Bulchiinsi magaalaa Adaamaa deeggarsa yunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaatiin giddu gala gurgurtaa kuduraafI muduraa Ammayyaa’aa ijaaruuf.

Adaamaatiin giddu gala gurgurtaa kuduraafI muduraa

Bulchiinsi magaalaa Adaamaa deeggarsa yunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaatiin giddu gala gurgurtaa kuduraafI muduraa Ammayyaa’aa ijaaruuf.

Itti Gaafatamaan Waajjira Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa, Obbo Amsaaluu Abdiisaa Yunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaa galateeffachuun, iddoo ijaarsaa fi wantoota bulchiinsaan walqabatan saffinaan raawwachuun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila hawaasaaf ni oola jedhaniiru.

Prezidaantii Itti aanaa Qorannoo fi Ce’umsa Teeknooloojii Yunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaa Dr.Shifarraawu Baalchaa yunivarsiitichi tajaajila hawaasaa kennuu keessatti bal’inaan hirmaachaa jira jedhan.

Magaalaa Adaamaattis fayyadamummaa hawaasichaa fi ce’umsa teeknooloojii lafa qabsiisuuf piroojektichi qorannoon isaa waan xumurameef, yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolchuuf bajataa fi ogummaa barbaachisuun kan deeggaran ta’uu dubbataniiru.

Kominikeeshinii Magaalaa Adaamaarraa odeeffanne.

Facebook Comments