Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaa isaatiin Miseensoota Boordii OBN bifa haarawan muudaman raggaasiseera.

Miseensoota Boordii OBN

Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaa isaatiin Miseensoota Boordii OBN bifa haarawan muudaman raggaasiseera.

Haaluma kanaan:

1.Obbo Addisuu Araggaa-Walitti qabaa Boordii OBN
2.Obbo Geetaachoo Baalchaa-miseensa
3.Aaddee Leellisee Namee-miseensa
4.Aaddee Jamiilaa Simbirroo-miseensa
5.Aaddee Munaa Ahimad-miseensa
6.Obbo Warquu Gaachanaa-miseensa
7.Pirofeesar Mihiratu Shaanqoo-miseensa
8.Obbo Leencoo Baatii-miseensa
9.Obbo Sadaat Nashaa miseensoota Boordii OBN tahuun sagalee guutuu Caffee Oromiyaatiin muudamuun waadaas galaniiru.

Facebook Comments