Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaa isaatiin Muudama hoggantoota olaanoo raggaasisuun xumurameera.

Muudama hoggantoota olaanoo

Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaa isaatiin Muudama hoggantoota olaanoo raggaasisuun xumurameera.

Haaluma kanaan:

1.Obbo Shimallis Abdiisaa-Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.
2.Aaddee Caaltuu Saanii -Pireezidaantii Itti aantuu MNO

3.Obbo Fiqaaduu Tasammaa- bakka bu’aa Mootummaa Caffee Oromiyaatti;

4.Obbo Addisuu Araggaa -Sadarkaa pireezidaantii Itti Aanaatti Qindeessaa Kilaastara Hawaasummaa.

5.Obbo Jamaal Kadiir- Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa

6.Obbo Geetaachoo Baalchaa -Hogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa

7.Obbo Jibriil Mohaammad- Hogganaa Biiroo Bulchiinsa fi Nageenya Oromiyaa

8.Obbo Boggaalaa Fallaqaa- Hogganaa Biiroo Misooma Interpiraayizii fi Industirii Oromiyaa

9.Obbo Kaasahuun Gofee- Hoggaanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa

10.Obbo Daani’eel Asaffaa- Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa

11.Obbo Kabbadaa Deessisaa- Hogganaa Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa

12.Obbo Tashoomaa Girmaa -Hogganaa Komishinii Naamuusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa ta’uun muudamaniiru.

Facebook Comments