Daawwannaadhaaf gara Itiyoophiyaa kan dhufan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ,Maayiik Pompiyoo ,magaalaa Finfinnee galma komiishnii diingadee Afriikaatti bakka qaamooleen garaa garaa argamaniitti haasaa taasisaniiru.

Daawwannaadhaaf gara Itiyoophiyaa kan dhufan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ,Maayiik Pompiyoo ,magaalaa Finfinnee galma komiishnii diingadee Afriikaatti bakka qaamooleen garaa garaa argamaniitti haasaa taasisaniiru.

Haasaa isaanii keessattii Itoophiyaa keessatti hojii uumtummaa irratti sochiin taasifamaa jiru jajjabeessaa akka ta’e kan ibsan Maayiik Poompiyoon, Ameerikaan sosochii Itiyoophiyaan taasisaa jirtu ni deeggarti jedhaniiru.

Sochii diingdee biyyattii cimsuufiis abbootiin qabeenyaa Ameerikaa hojii invastimantii garaa garaa irratti ni hirmaatuus jedhaniiru.

Biyyoonni daldalaaf balbala isaanii banaa taasisan waggoota muraasa keessatti diinagdeen isaanii guddachuu danda’eera.

Ummanni Afriikaa %60 ol ta’u dargaggoota waggaa 25 gadiiti ,humna kanaaf ammo carraa hojii uumuun kan danda’amu malaammaltummaa hambisuun abbotii qabeenyaa dhuunfaa jajjabeessuun hojii keessa galchuun akka ta’e eeraniiru.

Nageenyi hundaa’ool barbaachisaa akka ta’e kan ibsan Maayiik Poompiyoo , eenyumaayyuu caala Afriikaa keessatti nageenya waaraa buusuun kan danda’amu Afriikaanootaan akka ta’e fi dhimma nageenya Afriikaatiif Ameerikaan kan tumsitu ta’uu ibsan.

Hirmaattoonni waltajjichaatiis Ameerikaan hojii uumtummaa fi dubartoota diinageen angeessuuf kutannoon agrsiiste jajjabeessaa akka ta’e fi dubartoota Afriikaatiif carraa guddaa ta’uu himaniiru.

Girmaa Hundeetu gabaase.

 

Facebook Comments