Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos Ejeersatti Manni Barnootaa Aartii Oromoo birrii miiliyoona 350tti siquun ijaaramaa jira.

Hawwattoota aadaa fi seenaa Oromiyaa iddoo gahumsa ykn giddu-galeessa turistii gochuuf hojjechaan jira jedhe Biiroon Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa.

Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos Ejeersatti Manni Barnootaa Aartii Oromoo birrii miiliyoona 350tti siquun ijaaramaa jira.

Hawwattoota aadaa fi seenaa Oromiyaa iddoo gahumsa ykn giddu-galeessa turistii gochuuf hojjechaan jira jedhe Biiroon Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa.

Pirojeektoonni aadaa fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatanis magaalaa Finfinnee keessatti birrii miiliyoona 800 oliin hojjetamaa jiru jedhameera.

Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa Obbo Kabbadaa Deessisaa OBN tti akka himanitti, Oromiyaan hawwattoota seenaa fi aadaan qabdu iddoo gahumsa turiistii gochuuf ji’oota jahan dhufan xiyyeeffannoon ni hojjeetama.

Haaluma kanaan iddoowwan Seenaa Madda Walaabuu fi Calanqoo iddoo gahumsa ykn mandhee turiistootaa gochuudhaaf hojiin meeshaalee aadaa itti guutuu fi ijaarsawwan hafan xumuruu raawwachaa jira jedhan.

Masaraawwan Jimmaa Abbaa Jifaarii fi Kumsaa Morodaattiis haaluma wal-fakkaatuun iddoo gahumsa turiistii gochudhaaf hojjetamaa jira jedhan obbo Kabbadaan.

Kanamalees pirojeektoonni aadaa fi seenaa Oromoof gumaachan magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsi isaanii raawwii gaarii irra jira jedhan.

Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoos Ejeersatti Manni Barnootaa Aartii Oromoo birrii miiliyoona 350tti siquun ijaaramaa jira.

Qophii fi agarsiisa nyaata aadaa Oromotiif Booleetti birrii miiliyoona 230 ta’uun gamoon ijaramaa jiraachuu obbo Kabbadaan dubbatan.

Dabalataaniis kutaa magaalaa Lidataattii birrii miiliyoona 250’n gamoon oomishaa fi agaarsiisa aadaa Oromoo ijaarramutti jira jedhan.

 

Facebook Comments