Godina Baalee Magaalaa Roobeetti ijaarsi pirojektii bishaan dhugaatii birri miliyoona 597 oliin ijaarsi isaa eegale.

Godina Baalee Magaalaa Roobeetti ijaarsi pirojektii bishaan dhugaatii

Godina Baalee Magaalaa Roobeetti ijaarsi pirojektii bishaan dhugaatii birri miliyoona 597 oliin ijaarsi isaa eegale.

Bulchiinsa Magaalaa Roobeetti ijaarsi pirojektii rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu Magaalichaa furuuf birrin miliyoona 597ol ta’uun ijaarsi isaa ganda Hora Boqaatti eegalee jira.

Pirojektiin kun gaaffii yeroo dheeraa ummataa kan ture rakkoo dhiheessii bishaan dhugaatii ummata magaalichaa furuu kan dandahuudha jedhame.

Pirojektii kana hirmaannaa ummataa fi deeggarsa Baankii Addunyaa yoo tahu ,ijaarsi pirojektichaas yeroo isaaf qabame waggaa 1 fi walakkaatti akka xumuramuufi jalqabbiin isaa sadarkaa gaarii irra akka jiru ibsameera.

Facebook Comments