Guyyaan Raadiyoo Idil-addunyaa Itiyoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kabajamaa jira.

Guyyaan Raadiyoo Idil-addunyaa

Gur.5,2012- Guyyaan Raadiyoo Idil-addunyaa Itiyoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kabajamaa jira.

Guyyaan Raadiyoo Idil-Addunyaa kun Itiyoophiyaatti yeroo jalqabaa fi sadarkaa addunyaatti ammoo yeroo 9ffaaf kabajama jira.

Guyyaan Raadiyoo adunyaa kun yeroo jalqabaatii akka kabajamu kan goodhe A.L.A. 2010’tti Akaadaamii Raadiyoo Ispeeni.

Guyyaan Raadiyoo Addunyaa kun Istudiyoo Raadiyoo OBN keessattis kabajame ooleera.

Facebook Comments