Hiriira Deeggarsaa Magaalaa Amboo iratti haleellaa boombii qaqqabeen namoota 29 irra miidhaa salphaan gahuusaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

namoota 29 irra miidhaa salphaan gahuusaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

Hiriira Deeggarsaa Magaalaa Amboo iratti haleellaa boombii qaqqabeen namoota 29 irra miidhaa salphaan gahuusaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

Komishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa dhimmicha ilaalchisee ibsa kennaniin Ministiira Mummee Dr. Abiyyi Ahimad fi hoggansa jijjiramaatiif hiriira deeggarsaa magaalaa Ambootti kaleessa gaggeeffameerratti haleellaa boombii raawwateen namoota 29 irratti miidhaan salphaan qaqqabuuasaa himaniiru.

Namoota miidhaan irra gahe keessaa 28 yaala argachuun gara mana isaanitti deeb’uu kan ibsan komishinar Araarsaan,namni hafe tokkichi Hospitaala Ambootti yaaliin godhamaafi jira jedhan.

Haleellaa raawwate waliin namoonni jaha shakkamani to’annoo jala ooluusaanis dubbataniiru.

Haaluma walfakkaatuun magaalaa Burraayyuutti itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa kan turan komaandara Salamoon Taaddasaa warri ajjeessee fi namoota sadi kan biroos kanniin madeessuun shakkaman namonni 17 too’annoo jala oolusaanii dubbataniiru.

Facebook Comments