Hiriirri Deeggarsa Ministiira Muummee Dr. Abiy Ahmed fi Paartii Badhaadhinaa Bulchiinsa Magaalaa Hoolataatti gaggeeffameera.

Hiriirri Deeggarsa Ministiira Muummee Dr. Abiy Ahmed

Hiriirri Deeggarsa Ministiira Muummee Dr. Abiy Ahmed fi Paartii Badhaadhinaa Bulchiinsa Magaalaa Hoolataatti gaggeeffameera.

Jiraattoonni hiriira deeggarsaa bahan kunniin dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaniiru.

Jijjiirama akka biyyaatti galmaa’e ni deeggarra; bu’a qabeessummaa isaatiif ni qabsoofna!,Bu’aawwan jijjiiramaa biyya keenyaatti argaman kunuunfannee itti ni fufsiisna!
Qaamolee nageenya keenya booressan irratti olaantummaan seeraa haa mirkanaa’u!

Tattaaffii mootummaan ijaarsa sirna diimkiraasiitiif gochaa jiru dhugoomsuuf mootummaa cinaa ni hiriirra!

Qaama nageenyaa keenya wajjin tokkoomnee nageenya keenya ni mirkaneessina! Jedhuu fi kkf dhageessisaniiru.

Facebook Comments